+359 887 904 944

Политика за поверителност / GDPR

Диномика ООД

Политика за поверителност


 1. Цел

Тази политика се прилага за всички обработки на лични данни, извършвани от Диномика ООД и има за цел да информира потребителя за начина, по който Диномика ООД извършва обработката на лични данни (включително детайли за вида на събираните лични данни и целта на обработката) и за правата на потребителя във връзка с тяхните лични данни.

 1. Контакт – Как мога да се свържа?

Ако имате въпроси относно Политиката за поверителност, потребителят може да се свърже с Диномика ООД чрез следните средства:

 • Шефството се намира на адрес: София, ул. Разслатица 5
 • Контактният телефонен номер е: +359 887 904 944

Потребителят може да установи директна и ефективна връзка с Диномика ООД чрез писмено съобщение, изпратено на някоя от посочените адреси или също така посредством изпращане на имейл до адрес: info@reshenia.com
Освен това, информация за лицето, отговорно за обработването на личните Ви данни, се посочва по-долу:

 • Търговско име: Диномика ООД
 • Идентичност на контролера: Диномика ООД
 • Адрес: София, ул. Разслатица 5
 • Имейл: info@reshenia.com
 1. Идентификация на обработката – Как събираме лични данни?

В съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни, преди всичко:

 • Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвет, от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното им разпространение (наричани долу 'РДПД').

Диномика ООД събира лични данни във владението си, когато потребителят:

 • (i). попълва формулярите на https://reshenia.com ('Сайт');
 • (ii). се абонира за новинарската бюлетина;
 • (iii). отговаря на анкета или попълва Уеб формуляр;
 • (iv). попълва печатна форма;
 • (v). изпраща имейл или се общува по телефон, които се после зареждат в съответните формуляри;
 1. Събирани лични данни – Какви лични данни събираме?

Диномика ООД събира информация, когато посещение на уеб страницата им, и в основно посредством попълване на регистрационните си формуляри.

Следните данни се събират: пълно име, имейл and телефонен номер.

Като правило, когато бъдат изисквани лични данни за използване на услугата или достъп до определено съдържание, нейното предоставяне няма да е задължително, освен в случаите, в които е специфично посочено, че се изискват данни за осъществяване на услугата. В този случай потребителят може свободно да избере да не се регистрира и/или да не заключва услуги.

Потребителят декларира и гарантира, че всички предоставени от него данни са вярни и правилни и се задължава да ги актуализира. Промените могат да бъдат съобщени на Делегата за защита на данните или на адреса, посочен в Раздел 2 на тази политика.

Също така, потребителят признава, че данните, изисквани от Диномика ООД, са необходими, подходящи и не прекалено големи, за да се изпълнят целите, изразени в Раздел 5 на тази политика, което би било невъзможно да се изпълни, ако тези данни не се предоставят.

Всяко фалшиво или неточно изявление, което възниква като резултат от предоставената информация и данни, както и щетите, които такава информация може да причини, ще бъдат отговорност на потребителя.

 1. Цел - За какво използваме личните данни?

Личните данни, които се изискват от потребителя, ще бъдат използвани за следните цели:

 • За да предоставим нашата услуга и да изпълним вашите заявки. Използваме вашата информация, за да предоставяме и поддържаме нашата Услуга, да обработваме и изпълняваме вашите заявки, да комуникираме с вас относно използването на нашата Услуга или промени в нашата Услуга, да отговаряме на вашите запитвания и за други цели на обслужване на клиенти и бизнес администрация. Например, когато се регистрирате за бюлетин, ние може да използваме вашата лична информация, за да ви доставим този бюлетин.

 • Цели за идентификация и удостоверяване. Може да използваме вашата информация за целите на идентификацията и удостоверяването. Например, когато въведете идентификационния номер и паролата за вход в акаунта си, за да влезете в един от нашите портали за регистрация или вход, ние използваме вашите идентификационни данни за вход, за да удостоверим самоличността ви.

 • Персонализиране. Ние използваме вашата информация, за да персонализираме съдържанието и информацията, които може да ви изпратим или покажем, да предложим персонализиране на местоположението и персонализирана помощ и инструкции, както и да персонализираме по друг начин вашето преживяване, докато използвате Услугата. Например, ако ни позволите да събираме данни за геолокация, ние използваме тази информация, за да доставим съдържание, което е около конкретното ви местоположение и да идентифицираме бизнес местоположение/обяви около вашето местоположение.

 • Маркетингови и промоционални цели. Може да използваме информацията ви, за да ви изпращаме новини и бюлетини, актуализации на събития и да комуникираме с вас относно нови функции, оферти, събития или продукти или по друг начин да се свържем с вас относно информация, която смятаме, че може да представлява интерес за вас. Може също така да използваме вашата информация, за да ви показваме реклами на нашия сайт (включително за продажба на рекламно пространство в Услугата) и на други несвързани уебсайтове и услуги.

 • Проучване и докладване. Може да използваме вашата информация, за да администрираме проучвания и въпросници (онлайн и офлайн) за целите на проучване и докладване, за да ни помогнете да обслужваме по-добре хората, като научим повече за техните нужди и качеството на продуктите, услугите и образователната информация, която предоставяме. Отговорите на анкетата могат да бъдат използвани за определяне на ефективността на нашата услуга, различни видове комуникации, рекламни кампании и/или промоционални дейности.

 • Комбиниране на информация. Ние (и нашите бизнес партньори трети страни от наше име) можем да обединим, смесим или по друг начин да комбинираме информация, включително вашата лична информация, в изпълнение на целите, описани по-горе.

 • За спазване на законови задължения. Можем да използваме вашата информация, за да спазим нашите законови задължения или да упражним или защитим нашите права или правата на трета страна, включително спазване на искания на правоприлагащи или правителствени органи и участие в одити за съответствие.

 • За да защити нас и другите. Можем да използваме вашата информация, когато смятаме, че е необходимо, за да разследваме, предотвратим или предприемем действия по отношение на предполагаеми или действителни незаконни дейности, измами, ситуации, включващи потенциални заплахи за безопасността на което и да е лице или за да наложим по друг начин тази Политика, нашите Общи условия и целостта на услугата.

 • Деидентифицирани данни. Можем също така да деидентифицираме или анонимизираме вашите данни по такъв начин, че да не бъдете разумно идентифицирани повторно от нас или от друга страна, и можем да използваме тези деидентифицирани данни за всякакви цели, разрешени от приложимото законодателство. До степента, в която деидентифицираме всички данни, първоначално базирани на лична информация, ние ще поддържаме и използваме тези данни в деидентифицирана форма и няма да се опитваме да идентифицираме повторно данните.

Данните, подложени на лечение, няма да бъдат използвани за цели, други от или несъвместими с тези, отбелязани по-горе и които са били мотивирани за неговото извличане. Въпреки наведеното, трябва да се посочи, че записаните данни могат да бъдат използвани, освен за целите, за които бяха изрично събрани, за целите на извършване на статистика, управление на инциденти или провеждане на пазарни изследвания. Обаче, ако за личните данни се извършва обработка за цел друга от онзи, който бе изрично определен при събирането на данните, Диномика ООД ще извърши анализ на съвместимостта в съответствие с действащите правила. Обработката ще бъде разрешена само ако оригиналната цел е съвместима с новата цел или е разрешена според независим правна основа. В тези случаи потребителят ще бъде информиран за промените в целта или правната основа за обработка на данните му. Напомняме на потребителя, че може да се противопостави на изпращането на комерсиални комуникации (отписване) и да прекрати да получава имейли от Диномика ООД, достоверно уведомявайки Диномика ООД, което ще предприеме прекъсване с най-кратки срокове след получаване на такава комуникация. За целта може да изпрати имейл на адресът, посочен в раздел 2, пощенско писмо изпратено на адресът, посочен в раздел 2 от тука, или да последва директно инструкциите за отписване, детайлно описани в края на всеки имейл на Диномика ООД.

 1. Как ще използваме Вашата информация?

Ще използваме информацията, която събираме за Вас, за следните цели:

 • Административна информация
 • Управление на поръчките на клиенти
 • поддържа
 • Целенасочено обявяване
 • Административна информация

Ако искаме да използваме Вашата информация за друга цел, ще Ви помолим за съгласие и ще използваме Вашата информация само след получаването на Вашето съгласие и след това само за целите, за които сте дали съгласие, освен ако закона не поиска друго.

Ще задържаме Вашите лични данни с нас за неопределено време. след като потребителските сметки останат неактивни или защото ни трябва тази информация за изпълнение на целите за които е била събрана, както е подробно описано в това Политика за поверителност.

 1. Съгласие

Като предоставите лични данни на Диномика ООД, потребителят декларира да ги приема напълно и безусловно за обработка от Диномика ООД. Потребителят тук удостоверява своето свободно, ясно и съгласно съгласие за Диномика ООД, да използва данните, които са били събрани за целите, определени в Раздел 5 от това Документ за поверителност. Както и да бъдат включени в база данни на Диномика ООД.

Диномика ООД извършва обработка на данните на потребителя, обезложена от: (i) заключването на сключването за услуги на Диномика ООД, в съответствие с условията и правилата, които се предоставят на потребителя при завършването на формуляра за заявка за услуги (преди възможно наемане) и които потребителят (след прочитането им), ако се съгласява, може да приеме като отметне кутийката, която е била включена за тази цел; и (ii) безплатното, информираното и безусловното съгласие на потребителя, дадено след преглед на тази политика за поверителност, в която Диномика ООД информира за обработката, която ще извършва с Вашите данни, и ако се съгласите, като отметнете кутийката, която е била включена във формуляра за заявка за услуга. Обработката на данни, които не са обезложени от нито една от правните основи, посочени по-горе, ще бъде извършвана само ако Диномика ООД счита, че е необходимо да защити разумното интерес и само ако не противоречат на основните права и свободи на потребителя.

 1. Изтичане - Колко дълго ги запазваме?

Данните ще бъдат унищожени или архивирани, когато вече не е необходимо или относимо за целите, посочени в Раздел 5 по-горе. В частност, личните данни ще бъдат запазени, докато деловата взаимоотношение е в сила (и до размера, в който потребителят не е поискал преди това неговото изтриване) и през периода, по време на който има задължения, гаранции и / или отговорности в рамките на деловата взаимоотношение или за услугите, предоставени. Диномика ООД уведомява, че ще запази основната информация за определяне на произхода на данните, съхранени за продължителността на клиентското взаимоотношение с Диномика ООД и / или отмяната на съгласието от страна на потребителя според информацията в Раздел 5 на тази Декларация за поверителност и / или необходимото правно време.

 1. Поверителност/прехвърляне/международен трансфер – Разкриваме ли данни на трети страни?

Диномика ООД ще държи личните данни, събирани приватно и конфиденциално и няма да ги използва за цели, освен тези, посочени в раздел 5 от този документ. Диномика ООД изисква подписването на договори за конфиденциалност и обработване на личните данни от нейните служители и трети страни, които предоставят услуги, които имат достъп до съдържанието на базите данни (или включват подобни задължения в договорите за предоставяне на услуги, които тя подписва с такива доставчици, както е посочено в следващия параграф).

Личните данни на потребителя, събирани от Диномика ООД, няма да бъдат прехвърляни, продавани, обменяни, изпращани и/или разкривани на която и да е трета страна извън Диномика ООД без съгласието на потребителя, освен при задължително право и/или за целите на осигуряване на услуги на потребителя. Това не включва определени служители и доставчици на услуги, които позволяват на Диномика ООД да пази сайта в действие, да изпълнява посочените цели в раздел 5 от този документ и/или да предоставя услуги на потребителя, които са приели задължението да пазят конфиденциалността на предоставените данни и се задължават да се спазват приложимите закони за защита на личните данни при приемането на работа. Договорите с доставчиците на услуги уточняват целите, обхвата, съдържанието, продължителността, природата и целите на обработването на данните, вида на личните данни, категориите на собствениците на данни и задълженията и отговорностите на Диномика ООД и на заключените трети страни.

В частност: Диномика ООД може да споделя предоставената лична информация с контролиращи компании, дъщерни компании, свързани компании и/или посредници, свързани с Диномика ООД.

Диномика ООД може да споделя определена лична информация, предоставена от потребителя, вътре в Диномика ООД, с определени отдели, като администрация, маркетинг или ИТ.

 • В определени случаи Диномика ООД прехвърля лични данни на базата на законни интереси и икономическите и технически предимства, свързани със използването на специализирани доставчици. В тази посока:
  • Maps. Диномика ООД използва Google Maps, за да включи карти на сайта. Интегрирането към Google Maps позволява на Google да събира IP адреса на потребителя. Потребителят може да разгледа политиката за поверителност и други правни аспекти на дадената компания на следния линк: https://policies.google.com/privacy
  • Facebook. Диномика ООД е интегрирал компоненти на Facebook в сайта. В частност, Диномика ООД използва рекламната платформа на Facebook. Компанията, която оперира услугите на Facebook, е Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Потребителят може да разгледа политиката за поверителност и други правни аспекти на дадената компания в следния линк: https://bg-bg.facebook.com/about/privacy/.
  • Linkedin. Сайтът има връзки към Linkedin. Както е указано в Секция 13 от тук, чрез използването на тези връзки потребителят се излиза от сайта и се пренасочва към Linkedin. Потребителят може да разгледа политиката за поверителност и други правни аспекти на Linkedin по следния линк: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
  • Twitter. Сайтът има връзки към Twitter. Както е указано в Секция 13 от тук, чрез използването на тези връзки потребителят се излиза от сайта и се пренасочва към Twitter. Потребителят може да разгледа политиката за поверителност и други правни аспекти на Twitter по следния линк: https://twitter.com/privacy.
  • Google Analytics. Диномика ООД използва Google Analytics за анализ на уебсайтове. Тази интеграция включва събирането на IP адреса и данни за употребата от страна на Google. Потребителите могат да преглеждат политиката за поверителност и друга правна информация за Google Analytics, като посетят следния линк: https://policies.google.com/privacy
  • Google Fonts. Диномика ООД вгражда Google Fonts, за да подобри визуалната естетика на сайта. Тази интеграция може да доведе до събиране на информация от Google за устройството и употребата на потребителя. Потребителите могат да разгледат политиката за поверителност и допълнителни правни детайли за Google Fonts, като посетят следния линк: https://policies.google.com/privacy

Социални мрежи. Диномика ООД също използва социални мрежи, като Facebook или Instagram, и е интегрирала функции от тези мрежи в своите услуги. Потребителят може да използва социалните мрежи само до тази степен, в която е регистриран в тях и е достъпил съответната социална мрежа със своя потребител. Тези социални мрежи имат свои собствени политики за поверителност и свои собствени условия, над които Диномика ООД няма вмешателство или контрол.

И накрая, трябва да знаете, че Диномика ООД може (и че Диномика ООД си запазва правото да) разкрие вашата информация в следните случаи:

 • Прехвърляне на бизнес: Ако ние или нашите дъщерни дружества сме придобити, слети или инвестирани в друга компания, или ако някой от нашите активи бъде прехвърлен или може да бъде прехвърлен на друга компания, независимо дали като част от процедура по несъстоятелност или несъстоятелност или по друг начин, ние може да прехвърли информацията, която сме събрали за вас, на другата компания. Като част от процеса на прехвърляне на бизнес може да разкрием определена информация за вас на кредитори, одитори и външни съветници, включително адвокати и консултанти.

 • Спазване на закона: Може да разкрием вашата лична информация, за да спазим закона, съдебно производство, съдебно разпореждане или друг правен процес, като например в отговор на съдебно разпореждане или призовка.

 • Защита и улесняване на правата: Можем да разкрием вашата лична информация, когато смятаме, че е подходящо да разследваме, предотвратяваме или предприемаме действия срещу незаконни дейности, предполагаеми измами, ситуации, които могат да представляват потенциална заплаха за безопасността на което и да е лице, или нарушения на нашите Правила и условия или тази Политика. Това разкриване може също да включва използване на вашата лична информация като доказателство в съдебен спор, в който участваме. Освен това може да разкрием вашата лична информация, когато е необходимо, за да ви помогнем да упражните правата си съгласно Правилата и условията на Диномика ООД и тази Политика за поверителност.

 • Причини, свързани с обществената безопасност, националната отбрана или общественото здраве: В ситуации, когато има добре обосновани причини, свързани с безопасността на общността, националната отбрана или общественото здраве, вашата лична информация може да бъде разкрита.

 • Обобщена, анонимизирана или деидентифицирана информация: Можем да разкрием обобщена, анонимизирана или деидентифицирана информация за вас за всякакви цели, разрешени от приложимото законодателство.

 • Съгласие: Можем да разкрием вашата лична информация с вашето съгласие.

 1. Сигурност - Как гарантираме сигурността на данните?

Диномика ООД декларира своята намереност да приеме необходимите технически и организационни мерки, необходими за гаранция на сигурност, целост и конфиденциалност на данните според предвидите на РГПД, за да се избегнат нейната промяна, загуба, консултация или неразрешено обработване.

Диномика ООД не гарантира абсолютна поверителност при използването на Сайта, тъй като не може да бъде изключена възможността неразрешени трети страни да притежават знания за него. Потребителят приема, че съществуващите технически механизми, които осигуряват сигурност, не са непреодолими и че дори при прилагане на всички прилични предпазни мерки за сигурност може да се постигне манипулация, унищожение и / или загуба на информация. Ако е засечено сигурностно събитие и то представлява значителен риск за собственика на данните, такова събитие ще бъде съобщено без забавяне на компетентния контролен орган, заедно с реализираните и / или да се имплементират корективни и палиативни мерки.

Диномика ООД не носи отговорност за загуба или изтриване на данни от страна на потребителите. По същия начин, Диномика ООД не приема никаква отговорност за възможни повреди, причинени от компютърни вируси.

Накрая, потребителят трябва да предприеме и други мерки за защита на своята информация. Диномика ООД настоява, че да се предприемат всички предпазни мерки за защита на личните си данни по интернет. Поне, ви препоръчваме да сменяте своя парола редовно, използвайки комбинация от букви и цифри, и да се уверите, че използвате защитен браузър.

 1. Права на собственика на данните и процедури за отговаряне на неговото изпълнение - Какви права имам като собственик на данните?

Потребителят, който е собственик на данните, може по всяко време да изпълнява правата на достъп, корекция, изтриване, противодействие, ограничаване на обработката, портативност, конфиденциалност и изтриване на личните си данни според статии 15 и следващите от РГПД, като е приложимо.
Изпълнението на тези права може да бъде извършено от самия потребител чрез електронна поща адресирана на info@reshenia.com, или с писмено обаждане до Дата Защитника на следния адрес info@reshenia.com, или чрез някой от методите, предвидени от приложимите регулации, упоменати по-горе. Диномика ООД може да изисква необходимите данни за потвърждаване на идентичността на собственика на данните. Изтриването на някои данни няма да продължи, когато то може да причини вреда на законните права или интереси на трети страни, или когато има законна задълженост да се пази данните.

Ако се намирате в Обединеното кралство или ЕИП и подлежите на изключения от националното или местното законодателство, имате определени права за защита на данните при определени обстоятелства. Моля, свържете се с нас, ако желаете да упражните някое от тези права.

 • Оттеглете съгласието си по всяко време. Потребителите имат право да оттеглят съгласието си, когато преди това са дали съгласието си за обработка на личните им данни.
 • Възразяване срещу обработването на техните данни. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на техните данни, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласие.
 • Достъп до техните данни. Потребителите имат право да научат дали Данните се обработват от Собственика, да получат разкриване относно определени аспекти на обработката и да получат копие от Данните, които са в процес на обработка.
 • Проверете и потърсете корекция. Потребителите имат право да проверят точността на своите данни и да поискат те да бъдат актуализирани или коригирани.
 • Ограничете обработката на своите данни. Потребителите имат право да ограничат обработката на своите данни. В този случай Собственикът няма да обработва своите данни за друга цел, освен за съхраняването им.
 • Личните им данни да бъдат изтрити или премахнати по друг начин. Потребителите имат право да поискат изтриване на техните данни от Собственика.
 • Получават своите Данни и ги прехвърлят на друг администратор. Потребителите имат право да получават своите Данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и, ако е технически осъществимо, те да бъдат предадени на друг администратор без никакви пречки .
 • Подайте жалба. Потребителите имат право да предявят иск пред своя компетентен орган за защита на данните.
 1. Назначаване на длъжностно лице по защита на данните

Диномика ООД назначи длъжностно лице по защита на данните за прилагането и контрола на настоящата Политика за поверителност и връзката с надзорния орган: Ева Михайлова, с което може да се свържете по следните начини:

 • Имейл: info@reshenia.com
 • Телефон: +359 887 904 944
 1. Обучение - Дали тренираме?

Персоналът на Диномика ООД, чийто функции са свързани с обработката на лични данни, се обучава, за да гарантира по-добра защита на личните данни и правата на имащите ги.

 1. Връзки към трети страни - Дали нашият уебсайт съдържа връзки към други сайтове?

Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети страни, с или без рекламно съдържание, чиито политики за поверителност са иностранни за Диномика ООД. Свързаните сайтове не са свързани с Диномика ООД и имащият ги екип не предполага предложение, покана или препоръка за посещение на дестинациите или някаква връзка или асоциация между Диномика ООД и тези сайтове. Диномика ООД не носи отговорност или не е отговорен за съдържанието, употребата и дейностите на тези свързани уебсайтове или за щетите, които могат да бъдат пострадали от потребителите и да произлизат от информацията, съдържаща се в тези сайтове или от връзката, която потребителите могат да осъществят с трети страни, чиито услуги са били публикувани на сайта. Независимо от горното, всяка коментар по тези свързани уебсайтове ще бъде полезен за Диномика ООД, за да подобри услугите и/или да гарантира целостта на сайта. Диномика ООД се задължава да направи всичко възможно, за да предотврати съществуването на връзки към сайтове с изключително съдържание на уебсайта.

 1. خصوصية الأطفال

في Диномика ООД، ندرك أهمية حماية خصوصية الأطفال. إن التزامنا بحماية المعلومات الشخصية للقاصرين لا يتزعزع. يجوز لنا جمع ومعالجة المعلومات الشخصية من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، ولكن فقط وفقًا لجميع القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك الحصول على موافقة الوالدين أو الوصي كما هو مطلوب.

إذا كنت أحد الوالدين أو الوصي وتعتقد أننا قمنا بجمع معلومات شخصية من طفلك دون الموافقة المناسبة، فيرجى الاتصال بنا على الفور، وسنتخذ إجراءات سريعة لمعالجة الموقف.

بالنسبة للمقيمين في كاليفورنيا: نحن لا نبيع المعلومات الشخصية للمستهلكين في كاليفورنيا الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أقل ما لم نحصل على إذن مسبق من الوالدين. إذا كان طفلك أقل من 13 عامًا، فنحن نصر على الحصول على موافقة الوالدين أو الوصي لجمع ومعالجة معلوماته الشخصية. إذا كان طفلك يقع ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 16 عامًا، فيمكنه الاشتراك للسماح ببيع معلوماته الشخصية. ستتضمن مواقعنا الإلكترونية وخدماتنا المصممة للأطفال التحقق من العمر وتضمن الحصول على الموافقات اللازمة.

بالنسبة للمقيمين في الاتحاد الأوروبي: نحن لا نجمع أو نعالج المعلومات الشخصية للأفراد في الاتحاد الأوروبي الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا دون موافقة صريحة من أحد الوالدين أو الوصي. ستتضمن مواقعنا الإلكترونية وخدماتنا الموجهة للأطفال التحقق من العمر وتتطلب الموافقات المناسبة.

 1. Бисквитки - Използваме ли бисквитки?

Когато потребителят влиза в сайта, Диномика ООД може да запази информация във вашия компютър във вид на "бисквитка" или подобен файл. Сайтът използва бисквитки, за да (i) проследи рекламата, (ii) събира данни за трафика на сайта и (iii) да подобри потребителското изживяване при използването на сайта.

Потребителят трябва да знае, че за да навигира сайта, не е необходимо потребителят да позволи инсталирането на бисквитки, изпратени от сайта. Това може да се изисква само във връзка с определени услуги. Потребителят може да изтрие бисквитките от твърдия диск на компютъра си, да предотврати достъп до компютъра си като използва браузъра си или като избере съответната опция, когато се попита за възможността да се използват бисквитки за тези цели и в съответствие с Политиката за бисквитки на Диномика ООД.

Бисквитките са информационни файлове, които уебсайт или провайдърът на определени услуги на сайта прехвърля на твърдия диск на компютъра на потребителя чрез програмата за браузър. Бисквитките по самите си не могат да идентифицират лично потребителя (ако не съдържат IP адреса на потребителя), но могат да го разпознават, да събират и да запазват определени данни (операционна система на потребителя, име на домейна от където е бил връзката до сайта и др.). Диномика ООД запазва правото си да заема услугите на трети страни за да анализира и разбира потребителите на сайта, които не могат да използват информацията, събрана за цели, различни от това да се подобри услугите на Диномика ООД.

 1. Одобрение

Използването на сайта от потребителя означава знанието и пълното одобрение на Политиката за поверителност на Диномика ООД и Общите условия на Диномика ООД, ако има такива. Също така, потребителят приема Политиката за поверителност на Диномика ООД и Общите условия на Диномика ООД чрез завършването на заявката за услуги.

 1. Модификации - Това ли е най-актуалната версия?

Това е текущата версия на Декларацията за поверителност на Диномика ООД, актуализирана на 12 юни 2024.

Диномика ООД може да променя Декларацията за поверителност без предизвестие по всяко време. Такива промени ще влязат в сила от момента на издаването им на сайта или от момента на уведомяването на потребителите по всяко друго начин, в зависимост коя от двете ситуации настъпи по-рано. Потребителите трябва да се информират редовно за условията, включени тук, като посещават страницата периодично.